Послання Президента Республіки Казахстан Н. Назарбаєва народу Казахстану. 17 січня 2014

24 января 2014 г. Бирлик Просмотров: 2667 RSS Обсудить
Актуальные новости

Казахстанський шлях - 2050:Єдина мета, єдині інтереси,єдине майбутнє

Шановні співвітчизники!

Казахстан ХХI століття - країна, створена з «нуля» всього за два десятиліття талановитим, працьовитим, толерантним народом! Це наше спільне дитя, яким ми пишаємося! Це наше велике творіння, яке ми беззавітно любимо!

Ми прийняли Стратегію-2050, щоб казахстанці міцно тримали у своїх руках штурвал майбутнього країни. Сьогодні за довгостроковими планами працюють багато успішних країн : Китай, Малайзія, Туреччина. Стратегічне планування в ХХI столітті є правилом номер один. Бо ніякий вітер не буде попутним, якщо країна не знає маршруту і гавані прибуття. Стратегія-2050, як дороговказний маяк, дозволяє нам вирішувати питання щоденного життя людей, не втрачаючи з уваги нашої головної мети. Це означає, що ми щорічно, а не через 30-50 років, будемо покращувати життя людей.

Стратегія - це програма конкретних практичних справ, які день за днем, з року в рік будуть робити краще країну і життя казахстанців. Але кожен повинен розуміти і знати, що в ринкових умовах не треба чекати манни небесної, а ефективно трудитися. Завдання держави - створювати для цього всі умови. Я переконаний, що гідне Майбутнє нашої Батьківщини серед передових країн світу - це саме те, що навіки об'єднає всіх казахстанців.

Сьогодні я хочу представити наш план входження в число 30-ти розвинених країн світу. За моїм дорученням Уряд розробив проект докладної Концепції. Я в цілому схвалив цей документ, який після доопрацювання з урахуванням моїх доручень в даному Посланні буде остаточно затверджений. За багатьма прогнозами, майбутні 15-17 років стануть «вікном можливостей» для масштабного прориву Казахстану. У цей період для нас збережуться сприятливе зовнішнє середовище, зростання потреби в ресурсах, енергії та продовольстві, визрівання Третьої індустріальної революції. Ми повинні використати цей час .

До мети 2050 -го року ми будемо рухатися в непростій глобальній конкуренції. Майбутні десятиліття таять чимало викликів, про які ми вже знаємо, і багато непередбачених ситуацій, нові кризи на глобальних ринках і в світовій політиці. « Легкої прогулянки » по ХХI століттю не буде. Середина століття вже близько. Розвинені країни світу приміряють до неї свої конкретні стратегії. Друга третина ХХI століття буде однозначно складніше, а число претендентів у глобальний список Топ-30 – досить обмеженим. Я не раз говорив про те, що поняття « розвинута країна » – мінлива в часі категорія. У розвинених країнах з'являються радикально нові якості життя народу.

Зараз фундаментальні показники розвиненості демонструють держави-учасниці Організації економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР). До неї входять 34 країни, що виробляють більше 60-ти відсотків світового ВВП. Кандидатами на вступ до ОЕСР є ще 6 країн: Бразилія, Китай, Індія, Індонезія, Росія і ПАР. Всі країни-учасниці пройшли шлях глибокої модернізації, мають високі показники інвестицій, наукових розробок, продуктивності праці, розвитку бізнесу, стандартів життя населення. Індикатори країн ОЕСР з урахуванням їх майбутньої довгострокової динаміки, це і є базові орієнтири нашого шляху в число 30 розвинених держав планети.

Я ставлю завдання про впровадження в Казахстані ряду принципів і стандартів ОЕСР. Вони відображені в проекті Концепції. В економіці планується досягти щорічного зростання ВВП не нижче 4 відсотків. Треба забезпечити збільшення обсягу інвестицій з нинішніх 18 відсотків до 30 відсотків від усього обсягу ВВП. Впровадження наукомісткої моделі економіки має на меті збільшити до 70 відсотків частку несировинної продукції в казахстанському експортному потенціалі.

Створення нових високотехнологічних галузей економіки зажадає зростання фінансування науки до рівня не нижче 3 відсотків від ВВП. Важливо в 2 рази знизити енергоємність валового внутрішнього продукту. До 2050 року малий і середній бізнес буде виробляти не менше 50 відсотків обсягу ВВП Казахстану, замість нинішніх 20 відсотків. Продуктивність праці треба збільшити в 5 разів - з нинішніх 24,5 тисяч до 126 тисяч доларів.

Головні орієнтири розвитку соціальної сфери до 2050 року укладені в конкретних індикативних цифрах. Нам треба в 4,5 рази збільшити показник обсягу ВВП на душу населення - з 13 тисяч доларів до 60 тисяч доларів. Казахстан стане країною з переважаючою часткою середнього класу. Слідуючи глобальній тенденції урбанізації, частка міських жителів зросте з нинішніх 55 до близько 70 відсотків всього населення. Міста та населені пункти зв'яжуть якісні дороги і швидкісні маршрути всіх видів транспорту.

Утвердження здорового способу життя та розвиток медицини дозволить збільшити тривалість життя казахстанців до 80 років і вище. Казахстан стане одним з провідних євразійських центрів медичного туризму. Завершиться формування передової національної освітньої системи. Казахстан має стати однією з найбільш безпечних і комфортних для проживання людей країн світу. Мир і стабільність, справедливе правосуддя і ефективний правопорядок - це основа розвиненої країни.

Шановні співвітчизники!

У Концепції входження Казахстану до числа 30 найбільш розвинених країн світу позначені довгострокові пріоритети майбутньої роботи. Нам треба вирішити ряд завдань за такими пріоритетними напрямками.

Перше. Важливо скорегувати й посилити тренд інноваційної індустріалізації. Я дав низку доручень Уряду з розробки проекту Другої п'ятирічки форсованого індустріально-інноваційного розвитку на 2016-2019 роки. Потрібно обмежити число пріоритетів індустріалізації.

Нам важливо підвищити ефективність традиційних видобувних секторів. Вони - наша природна конкурентна перевага. Нам потрібні нові підходи до управління, видобутку та переробки вуглеводнів, зберігаючи експортний потенціал нафтогазового сектора. Треба остаточно визначитися по можливим сценаріям видобутку нафти і газу. Важливо нарощувати розробку рідкоземельних металів, враховуючи їх значущість для наукоємних галузей : електроніки, лазерної техніки, комунікаційного та медичного обладнання.

Казахстан має вийти на світовий ринок в області геологорозвідки. У цю галузь слід залучати інвестиції зарубіжних інжинірингових компаній, спростивши законодавство. В цілому, за традиційними галузями ми повинні мати окремі Плани їх розвитку. Конкретним результатом кожної п'ятирічки повинно бути створення нових галузей економіки. У рамках першої п'ятирічки створені автомобіле- та авіабудування, виробництво тепловозів, пасажирських і вантажних вагонів. Їх треба розширювати, виводити на зовнішні ринки.

Отже,ті, що залишилися до 2050, роки діляться на сім п'ятирічок, кожна з яких вирішує питання досягнення єдиної мети - увійти в число 30 розвинених країн.

У рамках другої і наступних п'ятирічок слід заснувати галузі мобільних і мультимедійних, нано- та космічних технологій, робототехніки, генної інженерії, пошуку і відкриття енергії майбутнього. Ключовою ланкою роботи держави буде створення максимально сприятливих умов для розвитку казахстанського бізнесу, головним чином, малого і середнього. У найближчі 10-15 років треба створити наукомісткий економічний базис, без якого ми не встанемо в один ряд з розвинутими країнами світу. Це вирішується на базі розвинутої науки.

Друге. Важливо забезпечити переведення на інноваційні рейки агропромислового комплексу. Це наша традиційна галузь. Глобальна потреба в продовольстві буде зростати. У цей сектор піде більше інвестицій. Тому нинішні фермери повинні піклуватися про зростання виробництва, а не задовольнятися короткими досягненнями, пов'язаними з погодними умовами. Конкуренція в глобальному агровиробництві буде зростати. На землі повинні працювати, перш за все, ті, хто впроваджує нові технології і безперервно підвищує продуктивність, працює на основі кращих світових стандартів.

У першу чергу, важливо створити ефективний земельний ринок, у тому числі через прозорі механізми ціноутворення. Передача в оренду сільгоспугідь тільки з урахуванням залучення інвестицій і впровадження передових технологій підвищить конкуренцію. Слід усунути всі бар'єри, що перешкоджають розвитку бізнесу в сільському господарстві, процесу кооперації фермерства, ефективному землекористуванню.

Майбутнє - за створенням мережі нових переробних підприємств в аграрному секторі, головним чином, у формі малого та середнього бізнесу. Тут ми повинні підтримати бізнес кредитами. Фермери повинні мати прямий доступ до довгострокового фінансування і ринків збуту без посередників. Актуальним питанням є створення ефективної системи гарантування і страхування позик сільських виробників. Казахстан має стати одним з крупних регіональних експортерів м'ясної, молочної та інших продукцій землеробства. У рослинництві треба йти шляхом скорочення обсягів вирощування малорентабельних водомістких культур і заміни їх овочевою, олійною та кормовою продукцією. Потрібен комплекс заходів з ефективного споживання агрохімікатів, розширення застосування у посушливих регіонах сучасних технологій нульової обробки ґрунтів та інших інновацій.

Відповідно до прийнятої Концепції по переходу до «зеленої» економіки до 2030 року 15 відсотків посівних площ будуть переведені на водозберігаючі технології. Нам необхідно розвивати аграрну науку, створювати експериментальні аграрно-інноваційні кластери. Важливо не відставати від часу, і поряд з виробництвом природного продовольства, вести розробку посухостійких генно-модифікованих культур. З урахуванням означених завдань доручаю Уряду скорегувати планування розвитку агропромислового комплексу.

Третє. Створення наукомісткої економіки – це, насамперед, підвищення потенціалу казахстанської науки. По даному напрямку слід удосконалювати законодавство з венчурного фінансування, захисту інтелектуальної власності, підтримки досліджень та інновацій, а також комерціалізації наукових розробок. Доручаю Уряду до 1 вересня поточного року розробити та внести на розгляд до Парламенту пакет відповідних законопроектів. Необхідний конкретний план поетапного збільшення фінансування науки за конкретні розробки і відкриття, що працюють на країну, і доведення його до показників розвинених країн.

Залучення закордонних інвестицій треба цілком використовувати для трансферту в нашу країну знань і нових технологій. Необхідно створювати спільно з іноземними компаніями проектні та інжинірингові центри. Нам слід закликати провідні транснаціональні компанії, які працюють на найбільших нафтогазових і гірничо-металургійних об'єктах, щоб вони створювали тут виробництва для забезпечення власних потреб і сервісу. Я знаю, що деякі великі компанії готові це робити. Уряду слід опрацювати дане питання і при необхідності створити для цього всі умови. Не треба завозити обладнання із-за кордону, коли його можна виробляти у нас в країні.

Важливо підвищувати ефективність національної інноваційної системи, її базових інститутів. Їх активність слід направити на підтримку стартапів і початкових стадій венчурних угод. Треба активізувати роботу технологічних парків, особливо у великих міських агломераціях, насамперед, в Астані та Алмати. Перший інтелектуально-інноваційний кластер вже успішно працює в Астані на базі Назарбаєв Університету. В Алмати – це Парк інформаційних технологій «Алатау». Важливо продумати заходи стимулювання процесу розміщення в технопарках додаткових виробництв великих казахстанських компаній.

Четверте. Треба забезпечити динамічний розвиток інфраструктурної тріади: агломерацій, транспорту, енергетики. Агломерації – це каркас наукомісткої економіки Казахстану. Їх створення і розвиток – важливе питання з урахуванням величезної території країни і низької щільності населення. Першими сучасними урбаністичними центрами Казахстану стануть найбільші міста - Астана і Алмати, далі - Чимкент і Актобе. Вони повинні стати також центрами науки і тяжіння інвестицій та населення, надавати якісні освітні, медичні, соціокультурні послуги .

Транспортна інфраструктура – це кровоносна система нашої індустріальної економіки і суспільства. Я багато разів говорив про те, що розвиненої країни без якісних сучасних магістралей не буває. Крім того, для Казахстану шляхи сполучення мають важливе значення в плані його розташування між Європою та Азією, Північчю і Півднем. Для створення мережі доріг всередині країни ми почали будувати автостради «Астана- Караганда- Алмати », «Астана - Павлодар - Усть-Каменогорськ », « Алмати - Капчагай- Усть-Каменогорськ ». За цим же маршрутам вже ходять потяги з подвоєною швидкістю.

Необхідно розвивати сектор логістичних послуг. Насамперед, мова йде про максимальне використання території Митного союзу для транспортування наших вантажів. Наближається до завершення будівництво коридору « Західна Європа-Західний Китай », побудована залізниця в Туркменістан та Іран, з виходом на Перську затоку. У перспективі Казахстан повинен інвестувати у створення логістичних центрів у країнах, що мають вихід до моря. Потрібно скорочувати терміни митної обробки вантажів, підвищувати пропускну спроможність прикордонних переходів, посилити потужність порту Актау, спростити процедури експортно-імпортних операцій .

Ми будуємо нову залізницю протяжністю 1200 кілометрів «Жезказган – Шалкар - Бейнеу». Вона зв'яже безпосередньо Схід і Захід країни, оживляючи безліч районів центру. Ця грандіозна будова буде завершена в 2015 році. Ця магістраль дозволить через Каспій і Кавказ виходити в Європу. А на сході - в порт Ляньюньган на Тихому океані, про що є угода з КНР.

Енергетику ми будемо розвивати в її традиційних видах. Необхідно підтримати пошуки і відкриття з очищення викидів ТЕС, повсюдної економії електроенергії на основі новітніх технологій у виробництві та в побуті. Нещодавно перша десятка найбільших компаній Євросоюзу публічно виступила проти енергостратегії ЄС, прийнятої за відомою концепцією зеленої економіки. За чотири роки її виконання ЄС втратив 51 гігават енергопотужностей. Працюючи над програмою зеленої економіки, нам треба врахувати ці помилки.

Підготовку до Всесвітньої виставки ЕКСПО- 2017 в Астані треба використовувати для створення центру вивчення та впровадження кращого світового досвіду з пошуку і створення енергії майбутнього і зеленої економіки. Група фахівців під егідою Назарбаєв Університету повинна приступити до цієї роботи. Нам треба створювати умови для переведення громадського транспорту на екологічно чисті види палива, впроваджувати електромобілі і створювати для них відповідну інфраструктуру. Країна потребує великих обсягів виробництва бензину, дизельного палива, авіаційного гасу. Треба будувати новий нафтопереробний завод.

У той же час, не можна забувати про перспективи розвитку ядерної енергетики. Потреба в дешевій атомній енергії в осяжній перспективі розвитку світу буде тільки рости. Казахстан - світовий лідер у видобутку урану. Ми повинні розвивати власне виробництво палива для АЕС та будувати атомні станції.

П'яте. Розвиток малого та середнього бізнесу - ось головний інструмент індустріальної та соціальної модернізації Казахстану в ХХI столітті. У цьому моя позиція, як відомо, однозначна, і я її багато разів висловлював. Чим більше частка малого та середнього бізнесу в нашій економіці - тим стійкішим буде розвиток Казахстану. У нас діють понад 800 тисяч суб'єктів малого та середнього бізнесу, в них працює 2,4 мільйона казахстанців. Обсяг продукції цього сектора виріс за чотири роки в 1,6 рази і становить понад 8,3 мільярда тенге.

Згідно з Глобальним рейтингом Казахстан входить до групи країн з найсприятливішими умовами для ведення бізнесу, і цю тенденцію ми повинні нарощувати. Малий і середній бізнес - це міцна економічна основа нашого Товариства Спільної Праці. Для його розвитку потрібні комплексні рішення щодо законодавчого зміцненню інституту приватної власності. Треба скасувати всі інертні правові норми, що заважають розвитку бізнесу. Малий бізнес має стати сімейною традицією, що передається з покоління в покоління.

Важливо вжити заходів з розвитку спеціалізації малого бізнесу, з перспективою його переходу в розряд середнього. Слід впровадити чіткий механізм банкрутства суб'єктів цього сектора. Малий і середній бізнес повинен розвиватися навколо нових інноваційних підприємств. Я доручив Уряду поєднати план другої п'ятирічки індустріалізації з Дорожньої картою «Бізнес-2020». Уряду спільно з Національною палатою підприємців потрібно створити ефективні механізми методичної допомоги бізнесменам.

Шосте. Наш шлях у майбутнє пов'язаний зі створенням нових можливостей для розкриття потенціалу казахстанців. Розвинена країна в ХХI столітті - це активні, освічені і здорові громадяни. Що нам потрібно зробити для цього?

По-перше, всі розвинені країни мають унікальні якісні освітні системи. Нас чекає велика робота з поліпшення якості всіх ланок національної освіти. До 2020 року планується забезпечити 100-відсоткове охоплення казахстанських дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою. Тому важливо дати їм сучасні програми та методики навчання, кваліфіковані кадри. У середню освіту треба підтягувати загальноосвітні школи до рівня викладання в Назарбаєв-Інтелектуальних школах. Випускники шкіл повинні знати казахську, російську та англійську мови. Результатом навчання школярів має стати оволодіння ними навичками критичного мислення, самостійного пошуку і глибокого аналізу інформації.

Протягом найближчих 3 років, до 2017 року, потрібно усунути проблему нестачі навчальних місць і перевести всі школи країни на двозмінне навчання там, де це необхідно. Уряду і акімам слід передбачити виділення бюджетних коштів на вирішення цього завдання. У найближчі 2-3 роки треба сформувати ядро національної системи дуальної технічної і професійної освіти. У перспективі треба передбачити перехід на гарантування державою отримання молодими людьми технічної освіти. Доручаю Уряду до 1 червня 2014 внести конкретні пропозиції з даного питання.

Необхідно планомірно приступати до поступового переходу провідних університетів до академічної та управлінської автономії. Вважаю за необхідне створити ефективну систему підтримки студентів та учнів з високою успішністю. Доручаю Уряду забезпечити підвищення з 1 січня 2016 року розміру стипендій на 25 відсотків.

По-друге, в охороні здоров'я головний пріоритет - розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Слід вивчити питання про введення обов'язкового медичного страхування. Солідарна відповідальність держави, роботодавця і працівника за його здоров'я - головний принцип всієї системи медичного обслуговування. Заняття спортом, правильне харчування, регулярні профілактичні огляди - це основа попередження захворювань.

По-третє, слід дати нові імпульси розвитку Загальноказахстанскої культури. Слід розробити довгострокову Концепцію культурної політики. У ній треба позначити заходи, спрямовані на формування конкурентоспроможної культурної ментальності казахстанців, розвиток сучасних культурних кластерів.

По-четверте, слід переглянути соціальні пакети працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. Доручаю Уряду розробити та запровадити з 1 липня 2015 нову модель оплати праці цивільних службовців. Вона повинна забезпечити підвищення зарплати працівникам охорони здоров'я - до 28 відсотків, освіти - до 29 відсотків, соціального захисту - до 40 відсотків.

По-п'яте, треба посилити увагу нашим громадянам з обмеженими можливостями. Для них Казахстан має стати безбар'єрною зоною. Подбати про цих людей, яких чимало, - наш обов'язок перед собою і суспільством. У всьому світі цим займаються. Люди з обмеженими можливостями можуть працювати на підприємствах побутового обслуговування, харчової промисловості, сільського господарства. Я ще раз звертаюся до всього нашого бізнесу надати їм сприяння у працевлаштуванні. Також можна розглянути можливість введення спеціальної квоти на 5-10 чоловік.

Ми залучимо їх в активне життя, вони будуть не просто отримувати допомогу, а будуть усвідомлювати себе членами суспільства, корисними працівниками. Усім нашим соціальним інститутам, неурядовим організаціям, партії « Нур Отан » слід взятися за цю роботу. Якщо необхідно, то Уряду треба опрацювати це питання з усіма компаніями та прийняти відповідне рішення. Доручаю Уряду з 1 липня 2015 підвищити на 25 відсотків розміри соціальних допомог по інвалідності та втраті годувальника. Слід удосконалити правову базу діяльності об'єднань інвалідів.

Важливо посилити роботу з ними всіх державних органів - від Уряду до місцевого акіма. Слід і далі скорочувати рівень бідності і стримувати зростання безробіття. При цьому важливо не допускати зростання утриманських настроїв. Для всіх одержувачів держдопомоги і допомоги треба ввести правило про обов'язкову участь в програмах зайнятості та соціальної адаптації.

Сьоме. Удосконалення роботи державних інститутів. При русі в число 30-ти розвинених країн світу нам необхідна атмосфера чесної конкуренції, справедливості, верховенства закону і високої правової культури. Потрібні оновлені інструменти взаємодії держави з неурядовим сектором та бізнесом.

Рівність перед законом має стати реальною основою правопорядку. Судова система повинна стати на практиці прозорою і доступною, просто і швидко вирішувати всі суперечки. Треба підняти якість роботи всієї правоохоронної системи. Люди в погонах, наділені великими повноваженнями, повинні відрізнятися бездоганною поведінкою і високим професіоналізмом.

Найважливіше завдання - продовжити формування та реалізацію нової антикорупційної стратегії. Адміністративна реформа не повинна перетворюватися на громіздкий процес непотрібної писанини та документообігу. Треба дати більше самостійності органам управління на місцях, одночасно посилюючи їх відповідальність за результати, підвищуючи їх підзвітність перед населенням. Доручаю Уряду спільно з моєї Адміністрацією внести до 1 липня поточного року комплекс пропозицій з усіх цих питань.

Необхідно продовжити впровадження принципів меритократії в кадрову політику державних підприємств, національних компаній і бюджетних організацій. Доручаю Уряду забезпечити підвищення заробітної плати державним службовцям корпусу «Б» з 1 липня 2015 - на 15 відсотків, а з 1 липня 2016 року - ще на 15 відсотків.

Такі конкретні завдання стоять перед нашою державою і суспільством на шляху до числа 30-ти розвинених країн світу. Нам належить втілити їх в букву законів і конкретні рішення.

Шановні депутати та члени Уряду!

Наш рух до числа 30-ти розвинених держав світу необхідно здійснити в два етапи.

Перший етап охоплює період до 2030 року, коли буде потрібно здійснити модернізаційний ривок, використовуючи «вікно можливостей» в ХХI столітті. У цей час Казахстану належить зробити те, що розвинені країни здійснили в період індустріального буму минулого сторіччя. Це цілком можливо здійснити. Аналогічний шлях пройшли Південна Корея і Сінгапур. На цьому етапі ми забезпечимо динамічний ріст наших традиційних галузей економіки і створимо сильний обробний індустріальний сектор.

На другому етапі в період з 2030 по 2050 роки необхідно забезпечити сталий розвиток країни на принципах наукомісткої економіки. Ми сформуємо потужну обробну промисловість. У традиційних галузях буде здійснено перехід на випуск продукції високих переробок, отримають розвиток інжинірингові послуги як база для наукомісткої економіки.

Тепер хочу зупинитися на тому, що конкретно належить зробити вже цього року, враховуючи, що багато залежить від старту. Даю конкретні доручення Уряду та Національному Банку на цей рік.

Перше. Уряду треба забезпечити в поточному році зростання економіки на рівні 6-7 відсотків. При цьому ВВП на душу населення за підсумками поточного року повинен скласти не менше 14 500 доларів.

Друге. Доручаю Національному Банку та Уряду до 1 травня 2014 опрацювати комплекс заходів щодо зниження інфляції до 3-4 відсотків у середньостроковій перспективі.

Третє. Уряду необхідно спільно з Національним Банком до 1 червня 2014 розробити комплексну Програму розвитку фінансового сектора до 2030 року.

Четверте. Уряду спільно з Фондом «Самрук-Казина» провести аналіз всіх компаній з державною участю, визначити перелік підприємств, що підлягають передачі в приватний сектор. Таку ж роботу треба провести по решті держсектора. У першому кварталі поточного року повинна бути прийнята комплексна Програма приватизації на 2014-2016 роки.

П'яте. Уряду до кінця поточного року треба розробити проекти стратегій формування агломерацій в містах Астана й Алмати на період до 2030 року.

Шосте. Уряду до 1 вересня 2014 розробити програму розвитку транзитного потенціалу Казахстану на період до 2030 року, передбачивши питання зняття бар'єрів при здійсненні міжнародної торгівлі.

Сьоме. Уряду до кінця першого кварталу поточного року слід вирішити питання по розміщенню, джерелам інвестицій і термінам будівництва четвертого нафтопереробного заводу і атомної електростанції.

Шановні казахстанці!

Мої соратники!

Всі наші дії по досягненню головної мети Стратегії-2050 повинні слідувати чітким принципам.

По-перше, принципом прагматичності і еволюційності всіх прийнятих рішень. Не можна допускати ніяких стрибків, необдуманих експериментів і авантюр в економіці, політиці та соціальному житті. Наша країна і суспільство повинні змінюватися так само стрімко, як швидко буде змінюватися весь оточуючий нас світ.

По-друге, принцип взаємовигідної відкритості. Ми будемо широко залучати в нашу економіку зарубіжні інвестиції, технології та інновації. Для інвесторів ми створимо сприятливі умови для роботи. При цьому важливим механізмом входження в ТОП 30-ти розвинених країн світу ми ясно бачимо поглиблення інтеграції нашої економіки в регіональну та глобальну економічні системи. Це, насамперед, пов'язано з нашою участю у формуванні Євразійського економічного союзу, вступом до Світової організації торгівлі.

По-третє, це принцип зміцнення добробуту казахстанців. Соціальне самопочуття простих людей має бути найважливішим індикатором нашого просування до головної мети.

По-четверте, важливе значення має принцип всенародної підтримки. Моє Послання народу є головним документом, який роз'яснює наші цілі і завдання. Кожен міністр, акім, керівник підприємства повинен очолити цю діяльність з роз'яснення та підключення всіх до роботи. Конкретні заходи щодо реалізації цілей і завдань Послання необхідно довести до кожного казаха. Я впевнений, що це стане одним з основних питань діяльності партії «Нур Отан». Для цього, насамперед, самі держслужбовці повинні знати і перейнятися ідеями нашої Стратегії.

Робота Адміністрації Президента і всього складу Уряду, акіматів всіх рівнів повинна бути спрямована на виконання всіх цих завдань. В цілому, структура державних органів повинна відповідати вирішенню майбутніх завдань і забезпечувати реалізацію цілей Стратегії - 2050.

Дорогі співвітчизники!

Ми, казахстанці, єдиний народ! І загальна для нас доля - це наш Мәңгілік Ел, наш гідний і великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» - це національна ідея нашого загальноказахстанского будинку, мрія наших предків. За 22 роки суверенного розвитку створені головні цінності, які об'єднують всіх казахстанців і складають фундамент майбутнього нашої країни. Вони взяті не з захмарних теорій. Ці цінності - досвід Казахстанського Шляху, що витримав випробування часом.

По-перше, це Незалежність Казахстану і Астана. По-друге, національна єдність, мир і злагода в нашому суспільстві. По-третє, це світське суспільство і висока духовність. По-четверте, економічне зростання на основі індустріалізації та інновацій. По-п'яте, це Товариство Спільної Праці. По-шосте, спільність історії, культури та мови. По-сьоме, це національна безпека і глобальна участь нашої країни у вирішенні загальносвітових та регіональних проблем. Завдяки цим цінностям ми завжди перемагали, зміцнювали нашу країну, множили наші великі успіхи. У цих державотворчих, загальнонаціональних цінностях полягає ідейна основа Нового Казахстанського Патріотизму.

Доручаю Адміністрації Президента, Уряду, Асамблеї народу Казахстану спільно з Загальнонаціональним рухом «Казахстан - 2050» організувати розробку і прийняття Патріотичного акту «Мәңгілік Ел». Ми ставимо великі цілі на благо нашого народу, і тому я закликаю всі політичні партії, громадські об'єднання, всіх казахстанців активно брати участь у роботі по досягненню головної мети Стратегії-2050! Окремо звертаюся до нашої молоді. Ця Стратегія - для вас. Вам брати участь в її реалізації і вам пожинати плоди її успіху. Включайтеся в роботу, кожен на своєму робочому місці. Не будьте байдужими. Створюйте долю країни разом з усім народом!

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us
Оставьте комментарий!

Имя и сайт используются только при регистрации

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии.

(обязательно)